úvodobsahfórum
www.poznanie.sk
stiahnuťlinkye-mail
Aktuálny čas je Str, 29. Jún 2022, 18:27

Všetky časy sú v GMT + 1 hodina [ letný čas ]
Vytvoriť novú tému Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 8 ] 
Autor Správa
 Predmet príspevku: Sefer Jecíra - Kniha utvárania
PoslaťNapísal: Pia, 04. Júl 2014, 21:29 
Offline

Registrovaný: Pon, 05. Nov 2012, 21:05
Príspevky: 843
Bydlisko: Nová Ľubovňa
O knihe Sefer Jecíra
Sefer Jecíra - Kniha utvárania je spolu so spisom Zohár najdôležitejším kabalistickým spisom.

Kabala - židovská mystika a vyššia židovská teológia.

Kniha Sefer Jecíra pozostáva so šiestich kapitol:
  Prvá kapitola - všeobecný prehľad desiatich čísel a dvadsiatich dvoch znakov, hebrejských písmen, ktoré sa delia na tri matky, sedem dvojitých a dvanásť jednoduchých,
  Druhá kapitola - všeobecný prehľad dvadsiatich dvoch hebrejských písmen a ich troch poddielov,
  Tretia kapitola - podrobný výklad podobnosti medzi tromi "matkami" a trojicou i významu troch "matiek",
  Štvrtá kapitola - podrobný výklad podobnosti medzi siedmimi "dvojitými písmenami a sedmorosťou i vyššieho významu siedmich "dvojitých písmen".
  Piata kapitola - podrobný výklad podobnosti medzi dvanástimi "jednoduchými písmenami a dvanástornosťou i vyššieho významu dvanástich "jednoduchých písmen" a
  Šiesta kapitola - záverečné zhrnutie.


Hore
 Profil  
 
PoslaťNapísal: Pia, 04. Júl 2014, 21:30 
Offline

Registrovaný: Pon, 05. Nov 2012, 21:05
Príspevky: 843
Bydlisko: Nová Ľubovňa
Podávam tu svoj vlastný slovenský preklad spisu Sefer Jecíra.


Hore
 Profil  
 
PoslaťNapísal: Pia, 04. Júl 2014, 21:33 
Offline

Registrovaný: Pon, 05. Nov 2012, 21:05
Príspevky: 843
Bydlisko: Nová Ľubovňa
Prvá kapitola
1. Tridsiatimi dvoma skrytými cestami múdrosti značil JAH JAHVE CEBAOTH, Boh Izraelský. Boh živý a kráľ sveta, všemohúci, milosrdný a milostivý Boh. Len ON veľký a vznešený, večne prebývajúci na výsostiach, sväté je Jeho meno, vznešený a svätý je ON. Sú tri čiselné princípy, ktorými vytváral svet: číslo, počtár a počítané.
2. Desať dokonalých čísel a dvadsaťdva základných písmen: tri matky, sedem dvojitých a dvanásť jednoduchých.
3. Desať dokonalých čísel, spolu vzťahujúcich sa k desiatim prstom, päť proti piatim, a jedine znamienko spojenia uprostred; slovo na jazyku a obriezka na predkožke.
4. Desať dokonalých čísel, desať a nie deväť, desať a nie jedenásť; múdro chápaj, buď múdry v rozume, nimi skúšaj a o nich bádaj, vezmi, počítaj a znač; objasní vec a postav utvarateľa na jeho miesto, lebo On je jediným tvorcom a výtvarateľom a nie je iného mimo Neho; mať On desať neobmedzených prívlastkov.
5. Desať dokonalých čísel. Ich mierou je desiatka, sú však neobmedzené. Je rozmer počiatku a rozmer konca, rozmer dobra a rozmer zla, rozmer výšky a rozmer hĺbky, rozmer východu a rozmer západu, rozmer severu a rozmer juhu, a jeden jediný Pán, Boh, verný kráľ panuje nad všetkým vo svojom svätom príbytku vo večnosti.
6. Desať dokonalých čísel. Podobajú sa zjavu blesku a nekonečným je ich cieľ. Jeho slovo v nich koluje a na Jeho rozkaz letí ako víchrica, skláňajú sa pred Jeho trónom.
7. Desať dokonalých čísel. Ich koniec spočíva v ich začiatku a počiatok v ich konci, ako plameň lipne na uhlí. Vezmi, počítaj a znač, jediný je Pán a jeden je tvorca a nie je druhého. Čo počítaš pred jednotkou?
8. Desať dokonalých čísel. Kroť svoje ústa, aby nehovorili, a svoje srdce, aby nehlbalo, a ak sa chystajú tvoje ústa hovoriť a tvoje srdce hĺbať, vráť sa opäť k miestu, lebo sa hovorí: A zvierata pobiehajú sem i tam, a preto bola spravená dohoda.
9. Desať dokonalých čísel. Za prvé: Duch živého Boha; pripravený je Jeho trón odjakživa, požehnané a pochválené buď Jeho meno, ktorý tu po všetky veky žije, večne a ustavične; hlas, duch a slovo, to je Duch Svätý, Jeho pôvod nemá začiatok a Jeho koniec je v bezhraničnosti.
10. Za druhe: Duch z ducha; značil a vytesal dvadsaťdva základných písmen: Tri matky, sedem dvojitých a dvanásť jednoduchých.
11. Za tretie: Voda z ducha; značil a vytesal dvadsaťdva písmen, pusť, prázdno, bahno a hlinu; utvoril ich ako líchu, postavil ako stenu a pokryl ako stavenisko.
12. Za štvrte: Oheň z ducha; značil a vytesal z toho trón, Ofanim a Serafim, posvätné zvieratá a služobných anjelov.
13. Za piate: Vzhľadol hore, zapečatil výšku (pismenami) J, H, V. Zhľadol dole a zapečatil hĺbku J, V, H. Za siedme: Obratil sa dopredu, zapečatil východ H, J, V. Za ôsme: Obratil sa dozadu, zapečatil západ H, V, J. Za deviate: Obratil sa doprava, zapečatil juh V, J, H. Za desiate: Obratil sa naľavo, zapečatil sever V, H, J.
14. To je desať dokonalých čísel: Za prve, duch živého Boha; za druhe, duch z ducha; za tretie, voda zo vzduchu; za štvrte, oheň z vody. Výška ( nahor), hĺbka ( nadol), východ, západ, sever, juh.


Hore
 Profil  
 
PoslaťNapísal: Pia, 04. Júl 2014, 21:35 
Offline

Registrovaný: Pon, 05. Nov 2012, 21:05
Príspevky: 843
Bydlisko: Nová Ľubovňa
Druhá kapitola
1. Dvadsaťdva základných písmen: Tri matky, sedem dvojitých a dvanásť jednoduchých. Tri matky: A, M, Š, ktorých základom je miska neviny a miska viny a jazyček, ako kolísavý rád medzi nimi.
2. Dvadsaťdva základných písmen: On ich značil, vytesal, spojil, zvážil a navzájom zamenil; ktorými utvoril všetko stvorenie a všetko, čo malo byť utvorené.
3. Dvadsaťdva základných písmen ( tri matky, sedem dvojitých, dvanásť jednoduchých); sú vyznačené v hlase, vytesané v duchu a priputané k ústam na piatich miestach: Pismena A, H, CH,´A v krku, G, J, K, Q na podnebí, D, T, L, N, Th na jazyku, Z, S, C, R na zuboch, B, V, M, P na perách.
4. Dvadsaťdva základných písmen; sú pripútané ku kruhu ako hradba z dvesto tridsiatich jeden brán; kruh sa otáča dopredu i dozadu, čo značí: V dobre nie je nad radosť a v zle nad súženie.
5. Kto ich spojil, zvážil a zamenil? A so všetkými a všetky s A, B so všetkými a všetky s B, G so všetkými a všetky s G; a všetky obracajú sa dozadu. Tak sa prichádza, že vychádzajú dvesto tridsiatou jednou branou, z čoho vychádza, že všetko stvorenie i všetká reč vychádzajú z jedného mena.
6. Z nehmateľňa utvoril hmatateľné, nebytie spravil bytím a vytesal veľké stĺpy z nehmatateľného vzduchu. To je ono znamenie: Pohliadol, prehovoril a urobil všetko stvorenie a všetky veci ( skrze) jedno meno; jeho znakom je dvadsaťdva veci v jednom tele.


Hore
 Profil  
 
PoslaťNapísal: Pia, 04. Júl 2014, 21:38 
Offline

Registrovaný: Pon, 05. Nov 2012, 21:05
Príspevky: 843
Bydlisko: Nová Ľubovňa
Tretia kapitola
1. Tri matky: A, M, Š; ich základom je miska neviny a miska viny a jazyček, ako kolisavý rád medzi nimi.
2. Tri matky: A, M, Š; to je veľké, skryté a zahalené ( a veľkolepé), šiestimi pečaťmi uzavreté tajomstvo; z nich povstali vzduch, voda a oheň, z nich sa zrodili otcovia a z otcov generácie.
3. Tri matky: A, M, Š vo vesmíre: Vzduch, voda a oheň; na počiatku bolo otvorené nebo z ohňa, zem z vody a vietor zo vzduchu, ktorý je uprostred medzi nimi dvomi.
4. Tri matky: A, M, Š v roku: Chlad, teplo, vlažno; teplo povstalo z ohňa, chlad z vody a vlažno zo vzduchu, ktorý je uprostred medzi nimi dvomi.
Tri matky: A, M, Š v tele: Hlava, brucho a hruď; hlava bola utvorená z ohňa, brucho z vody a hruď, ktorá je uprostred medzi nimi dvomi, zo vzduchu.
5. Tri matky: A, M, Š; On ich vyznačil, vytesal, očistil ( zvážil a preložil), spravil nimi tri matky ( A, M, Š) vo vesmíre, tri matky ( A, M, Š) v roku tri matky ( A, M, Š) v tele, mužské a ženské.
6. Písmenu Alef א dal vládu nad vzduchom, korunoval ho a stmelil; nim utvoril vietor vo vesmíre, vlažno v roku a hruď v tele ( mužské skrze A, M, Š a ženské skrze A, Š, M).
7. Písmenu Mem מ dal vládu nad vodou, korunoval ho a stmelil; nim utvoril zem vo vesmíre, chlad v roku a brucho v tele ( mužské skrze M, A, Š a ženské skrze M, Š, A).
8. Písmenu Šin ש dal vládu nad ohňom, korunoval ho a stmelil; nim utvoril nebo vo vesmíre, teplo v roku a hlavu na tele ( mužské skrze Š, A, M a ženské skrze Š, M, A).


Hore
 Profil  
 
PoslaťNapísal: Pia, 04. Júl 2014, 21:42 
Offline

Registrovaný: Pon, 05. Nov 2012, 21:05
Príspevky: 843
Bydlisko: Nová Ľubovňa
Štvrtá kapitola
1. Sedem dvojitých: B, G, D, K, P, R, T; ich podstatou je život, mier, múdrosť, bohatstvo, pôvab, plodnosť a moc. Sedem dvojitých: B, G, D, K, P, R, T; vyskytujú sa v dvojakom spôsobe: B- Bh, G- Gh- D- Dh, K- Kh, P- F, R- Rh, T- Th, v tvare mäkkom i tvrdom, silnom i slabom. Sedem dvojitých: B, G, D, K, P, R, T podľa výslovnosti a zámeny; opakom života je smrť, opakom šťastia nešťastie, opakom múdrosti bláznivosť, opakom bohatstva chudoba, opakom pôvabu škaredosť, opakom plodnosti spustošenie, opakom moci poroba.
2. Sedem dvojitých: B, G, D, K, P, R, T; sedem a nie šesť, sedem a nie osem, nimi skúšaj, o nich bádaj, všetko objasní a utvarateľa postav na jeho miesto.
3. Sedem dvojitých: B, G, D, K, P, R, T ( zhodných so siedmimi medzníkmi týchto šiestich smerov): Nahor, dole, východne, západne, severne a južne, a palác svätyne, ktorá všetko nesie, uprostred.
4. Sedem dvojitých: B, G, D, K, P, R, T; On ich vyznačil, vytesal, očistil, zvážil a zamenil, nimi utvoril sedem hviezd vo vesmíre, sedem dní v roku a sedem brán v tele ( ako i sedem nebi, sedem zemi a sedem týždňov. Preto sedmičku miloval vo svete nadovšetko).
5. Písmenu Bet dal vládu nad múdrosťou, korunoval ho a stmelil; nim utvoril Satúrna vo vesmíre, nedeľu v roku a pravé oko v tele ( mužské a ženské).
6. Písmenu Gimel dal vládu nad bohatstvom, korunoval ho a stmelil; nim utvoril Jupitera vo vesmíre, pondelok v roku a ľavé oko v tele ( mužské a ženské).
7. Písmenu Dalet dal vládu nad semenom, korunoval ho a stmelil; ním utvoril Marsa vo vesmíre, utorok v roku a pravé ucho v tele ( mužské a ženské).
8. Písmenu Kaf dal vládu nad životom, korunoval ho a stmelil; ním utvoril Slnko vo vesmíre, stredu v roku a ľavé ucho v tele ( mužské a ženské).
9. Písmenu Pe dal vládu nad panstvom, korunoval ho a stmelil; ním utvoril Venušu vo vesmíre, štvrtok v roku a pravú nosnú dierku v tele ( mužské a ženské).
10. Písmenu Reš dal vládu nad mierom, korunoval ho a stmelil; ním utvoril Merkúra vo vesmíre, piatok v roku a ľavú nosnú dierku v tele ( mužské a ženské).
11. Písmenu Tau dal vládu nad pôvabom, korunoval ho a stmelil; ním utvoril Mesiac vo vesmíre, sobotu v roku a ústa v tele ( mužské a ženské).
12. To je oných sedem hviezd vo vesmíre: Saturn, Jupiter, Mars, Slnko, Venuša, Merkúr a Mesiac, to je oných sedem dni v roku, v týždni, sedem brán v ľudskom tele: dve oči, dve uši, dva nozdry a jedne ústa. Sedem dvojitých, kto ich stmelil? Z dvoch kameňov postavíme dva domy, z troch kameňov šesť domov, zo štyroch kameňov dvadsaťštyri domov, z piatich kameňov sto dvadsať domov, zo šiestich kameňov sedem sto dvadsať domov, zo siedmich kameňov päťtisíc štyridsať domov; ak budeš ďalej takto počítať, dôjdeš k číslám, ktoré ani ústa viacej nevyslovia, ani ucho ich nebude môcť viacej vnímať.


Hore
 Profil  
 
PoslaťNapísal: Pia, 04. Júl 2014, 21:48 
Offline

Registrovaný: Pon, 05. Nov 2012, 21:05
Príspevky: 843
Bydlisko: Nová Ľubovňa
Piata kapitola
1. Dvanásť jednoduchých: H, V, Z, CH, T, J, L, N, S, ´A, C, Q; ich podstatou je zrak, sluch, čuch, reč, chuť, súlož, činnosť, chôdza, hnev, smiech, myslenie, spánok. Dvanásť jednoduchých: H, V, Z, CH, T, J, L, N, S, ´A, C, Q dvanásť a nie jedenásť, dvanásť nie trinásť; odpovedajú dvanástim uhlom: severovýchodnému, juhovýchodnému, severovýchodovýchodnému, juhovýchodovýchodnému, severoseverovýchodnému, severoseverozápadnému, severozápadnému, juhozápadnému, severozápadozápadnému, juhozápadnémuzápadnému, juhojuhozápadnému, juhojuhovýchodnému. A prestierajú a rozšírujú sa do nekonečna, sú ramenami sveta.
2. Dvanásť jednoduchých: H, V, Z, CH, T, J, L, N, S, ´A, C, Q; On ich vyznačil, vytesal, stmelil, zamenil a zvážil, vytvoril z nich dvanásť súhviezdi vo vesmíre, dvanásť mesiacov v roku a dvanásť riadiacich ústrojov v tele ( mužské a ženské). Dvanásť súhviezdi vo vesmíre: Baran, Býk, Blíženec, Rak, Lev, Panna, Vahy, Škorpión, Strelec, Kozorožec, Vodnár, Ryby. Dvanásť mesiacov v roku: Nizan, ijar, sivan, tamuz, abh, elul, tišri, marhešvan, kislev, tebeth, šebath, adar. Dvanásť riadiacich ústrojov v tele: Dve ruky, dve nohy, dve ľadviny, slezina, pečeň, žlčník, pažerák, žaludok, črevo. Dvaja sú nevraživý, dvaja sa radujú, dvaja udeľujú rady, dvaja sa radia, dvaja lupia a dvaja utekajú. Učinil ho po spôsobu boja, usporiadal po spôsobu vojny ( i to) jedného proti druhému ( učinil Boh).
Písmenu He dal vládu nad rečou, korunoval ho a stmelil; ním utvoril Barana vo vesmíre, nizan v roku a pravicu na tele ( mužské a ženské).
Písmenu Vav dal vládu nad myslením, korunoval ho a stmelil; ním utvoril Býka vo vesmíre, ijar v roku a ľavicu na tele ( mužské a ženské).
Písmenu Zajin dal vládu nad chôdzou, korunoval ho a stmelil; ním utvoril Bližencov vo vesmíre, sivan v roku a pravú nohu na tele ( mužské a ženské).
Písmenu Chet dal vládu nad zrakom, korunoval ho a stmelil; ním utvoril Raka vo vesmíre, tamuz v roku a ľavú nohu na tele ( mužské a ženské).
Písmenu Teth dal vládu nad sluchom, korunoval ho a stmelil; ním utvoril Leva vo vesmíre, abh v roku a pravú ľadvinu v tele ( mužské a ženské).
Písmenu Jod dal vládu nad činnosťou, korunoval ho a stmelil; ním utvoril Pannu vo vesmíre, elul v roku a ľavú ľadvinu v tele ( mužské a ženské).
Písmenu Lamed dal vládu nad súložou, korunoval ho a stmelil; ním utvoril Vahy vo vesmíre, tišri v roku a pečeň v tele ( mužské a ženské).
Písmenu Nun dal vládu nad čuchom, korunoval ho a stmelil; ním utvoril Škorpióna vo vesmíre, marhešvan v roku a slezinu v tele ( mužské a ženské).
Písmenu Samech dal vládu nad spánkom, korunoval ho a stmelil; ním utvoril Strelca vo vesmíre, kislev v roku a žlčník v tele ( mužské a ženské).
Písmenu ´Ajin dal vládu nad hnevom, korunoval ho a stmelil; ním utvoril Kozorožca vo vesmíre, tebeth v roku a pažerák v tele ( mužské a ženské).
Písmenu Cade dal vládu nad chuťou, korunoval ho a stmelil; ním utvoril Vodnára vo vesmíre, šebath v roku a žalúdok v tele ( mužské a ženské).
Písmenu Qof dal vládu nad smiechom, korunoval ho a stmelil; ním utvoril Ryby vo vesmíre, adar v roku a konečník v tele ( mužské a ženské).
3. Sú tri matky, ktoré sú tromi otcami, z ktorých povstal oheň, vzduch a voda. Tri matky, sedem dvojitých a dvanásť jednoduchých.
4. To je tých dvadsaťdva písmen, ktorými Svätý, buď požehnaný, JAH JAHVE CEBAOTH, živý Boh, Boh Izraela, všetko utvoril; vysoký a vznešený je On, ktorý tu večne prebýva, vznešené a sväté je Jeho meno, vznešený a svätý je On.


Hore
 Profil  
 
PoslaťNapísal: Pia, 04. Júl 2014, 21:51 
Offline

Registrovaný: Pon, 05. Nov 2012, 21:05
Príspevky: 843
Bydlisko: Nová Ľubovňa
Šiesta kapitola
1. Traja otcovia a ich potomci, sedem hviezd a ich vojská a dvanásť kruhových výsekov. Toho dôkazom a vernými svedkami sú vesmír, rok a telo. Zákonom je ( desiatka) dvanástka, sedmička a trojka, ktorých činným výrazom je zverokruh, drak a srdce. Tri (matky A, M, Š): Vzduch, voda a oheň; oheň hore, voda dole a vzduch uprostred medzi obidvomi. To je znak: Oheň nesie vodu, M mlčí, Š syčí a A sprostredkuje medzi obidvomi.
2. Drak vo vesmíre je ako kráľ na svojom tróne, zverokruh v roku je ako kráľ v zemi, srdce v tele je ako kráľ vo vojne. I učinil Boh jedno proti druhému, dobro proti zlu a zlo proti dobru, dobro z dobra a zlo zo zla; dobro líši sa od zla a zlo od dobra; dobro bude údelom dobrých, zlo tak údelom zlých.
3. Tri, jeden každý stojí sám o sebe, jeden obšťastňuje, jeden obviňuje a jeden sa vznáša medzi obidvomi. Sedem je rozdelených, traja proti trom a jeden sa vznáša uprostred; dvanásť bojuje, traja priatelia, traja nepriatelia, traja oživovatelia a traja ničitelia. Traja priatelia: srdce a uši. Traja nepriatelia: Žlčník, pečeň a jazyk. Traja oživovatelia: Obe nozdry a slezina. Traja ničitelia: Obidva otvory a ústa. A Boh, pravý kráľ vládne nad všetkými zo svojho svätého sídla až do večnosti. Jeden nad tromi, traja nad siedmimi, siedmi nad dvanástimi, a všetci sú navzájom k sebe pripútaní.
4. A prišiel Abrahám, náš otec- nech odpočíva v pokoji- pozoroval, uvažoval, skúmal a pochopil; vytesával a prehlboval, až všetko docielil, zjavil sa mu Pán všetkého- buď požehnané Jeho meno- posadil ho na svoj klin a nazval (Abrahama) svojim priateľom. Uzavrel s ním a s jeho deťmi dohodu (lebo tak sa vraví): Veril v Jahveho, i bolo mu to pripočítané k spravodlivosti. Znamenie zväzku vložil mu medzi desať prstov na rukách- to je jazyk- a medzi desať prstov na nohách- to je obriezka. – Dvadsaťdva písmen Tóry mu pripevnil na jazyk, zjavil mu- Svätý buď požehnaný!- ich tajomstva; nechal ho plávať vo vode, páliť na ohni, šumieť vo vzduchu, žiariť na siedmich hviezdach a vojsť do dvanástich súhvezdí.


Hore
 Profil  
 
Zobraziť príspevky z predchádzajúceho:  Zoradiť podľa  
Vytvoriť novú tému Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 8 ] 

Všetky časy sú v GMT + 1 hodina [ letný čas ]


Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 2 hostia


Nemôžete zakladať nové témy v tomto fóre
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre
Nemôžete upravovať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete mazať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete zasielať súbory v tomto fóre

Hľadať:
Skočiť na:  
cron
Powered by phpBB © Group, Style.