úvodobsahfórum
www.poznanie.sk
stiahnuťlinkye-mail
Aktuálny čas je Str, 29. Jún 2022, 17:37

Všetky časy sú v GMT + 1 hodina [ letný čas ]
Vytvoriť novú tému Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 13 ]  Choď na stránku 1, 2  Ďalší
Autor Správa
PoslaťNapísal: Štv, 19. Jún 2014, 22:35 
Offline

Registrovaný: Pon, 05. Nov 2012, 21:05
Príspevky: 843
Bydlisko: Nová Ľubovňa
O vzniku spisu Didaché
Vznik spisu Didaché sa datuje na koniec prvého storočia nášho letopočtu alebo na prvú polovicu druhého storočia nášho letopočtu.

O čom je spis Didaché
Spis Didaché je zhrnutím učenia, ktoré dali ľudstvu dvanásti apoštoli Syna Božieho Ježiša Krista, nášho Pána a Spasiteľa i Vykupiteľa.
Spis Didaché tvorí 16 kapitol.

Spis Didaché možno podľa obsahu jednotlivých kapitol rozdeliť do štyroch myšlienkových častí:
  Prvá časť je Príprava na krst,
  Druhá časť je časť liturgická pojednávajúca o úkonoch krstu a eucharistii, o pôste a modlitbe,
  Tretia časť pojednáva o tom, ako sa majú správať ľudia v Ježišových teda v Kresťanských zboroch a
  Štvrtá časť je eschatologický záver.

Prvú časť tvorí I. - VI. kapitola.
Druhú časť tvorí VII. - X. kapitola.
Tretiu časť tvorí XI. - XV. kapitola.
Štvrtú časť tvorí XVI. kapitola.


Hore
 Profil  
 
PoslaťNapísal: Štv, 19. Jún 2014, 22:43 
Offline

Registrovaný: Pon, 05. Nov 2012, 21:05
Príspevky: 843
Bydlisko: Nová Ľubovňa
V I. kapitole spisu Didaché sa spomína existencia dvoch ciest:
  Cesta vedúca k večnému Životu a
  Cesta vedúca k večnému zatrateniu.

V I.-IV. kapitole sa opisuje Cesta k večnému Životu a
V V. - VI. kapitole sa opisuje Cesta k večnej smrti.


Hore
 Profil  
 
PoslaťNapísal: Štv, 19. Jún 2014, 22:47 
Offline

Registrovaný: Pon, 05. Nov 2012, 21:05
Príspevky: 843
Bydlisko: Nová Ľubovňa
I. - VI. kapitola : Príprava na sviatosť Krstu.

I. - IV. kapitola: O Ceste Života

I. kapitola
1. Sú dve cesty. Cesta života a cesta smrti. Medzi týmito cestami je veľký rozdiel. 2. Cesta života je táto: Po prvé miluj Boha, svojho Stvoriteľa. Za druhé: Miluj svojho blížneho ako seba samého. Všetko, čo nechceš, aby sa stalo tebe, nečiň druhému ani ty. 3. Zmysel týchto slov je tento: Dobrorečte tým, ktorí vám zlorečia a modlite sa za svojich nepriateľov; konajte posty za tých, ktorí vás prenasledujú. Akú láskavosť preukazujete, keď milujete tých, ktorí vás milujú? Vari nekonajú takto pohania? Milujte však tých, ktorí vás nenávidia, a nebudete mať nepriateľa. 4. Zdržuj sa telesných i svetských žiadostí. Ak udrie ťa niekto po pravom líci, nastav mu i druhé a budeš dokonalý. Ak nútil by ťa niekto k ceste dlhej jednu míľu, choď s ním dve míle. Ak by ti niekto vzal tvoj plášť, daj mu i šaty. Ak dostal by niekto od teba niečo, nepožaduj to naspäť. Ani by to nebolo možné. 5. Daj každému, kto ťa o niečo prosí, a nežiadaj to naspäť . Otec totiž chce dať všetkým zo svojich darov. Blahoslavený, kto dáva podľa prikázaní. Ničím sa neprotiví. Beda však tomu, kto prijíma. Ak prijíma potrebné, nepreviní sa. Kto však nepotrebuje, bude skladať účty, prečo a k čomu to prijímal. Vo vezení bude vyšetrovaný zo svojich činov. Tam nebude nad ním zľutovanie, dokiaľ nezaplatí posledný halier. 6. Ale i tu platí: Nech vlhne potom v tvojich rukách almužna, dokiaľ nepoznáš, komu bola daná.

II. kapitola
1. Druhé prikázanie učenia: 2. Nezabiješ, nescudzoložíš, neskazíš mládež, nezosmilníš, nepokradneš, nebudeš čarovať, nebudeš používať jedu, nezabiješ nenarodené ani narodené dieťa, nebudeš túžiť po majetku blížneho. 3. Neprisahaj, nesvedčí krivo, neosočuj, nespomínaj zlého. 4. Nebuď dvojzmyselný v myšlienkach ani slovách. Pokrytectvo je osídlom smrti. 5. Neklam ani nehovor zbytočnosti, ale konaj tak, ako zmýšľaš. 6. Nebuď sebcom ani nenásytným ani pokrytcom ani zlomyseľným ani nadutým. Neraď svojmu blížnemu zle. 7. Nikoho nemaj v nenávisti. Predsa niektorých karhaj, nad iným maj zľutovanie, za jedných sa modlí, druhých miluj viac než seba.

III. kapitola
1. Dieťa moje, varuj sa každej škaredosti a všetkého podobného. 2. Nebuď hnevlivý. Hnev vedie k vražde. Nezáviď, nehádaj sa, nepovyšuj sa. To všetko je príčinou vrážd. Dieťa moje, nebuď žiadostivé. Žiadostivosť vedie k smilstvu. Nehovor zle ani povýšenecky. To všetko je príčinou cudzoložstva. 4. Dieťa moje, nepýtaj sa veštcov vo veštiarňach po budúcnosti. Vedie to k modloslužbe. Neužívaj zariekadla ani hvezdopravectvo ani kúzla. Nechci to ani poznať. Z toho všetkého povstáva modloslužba. Dieťa moje, nereptaj. Vedie to k osočovaniu. Nebuď domýšľavý ani závistlivý. Z toho všetkého vznikajú osočovania. 7. Buď láskavý, pretože láskaví dostanú za údel zem. 8. Buď zhovievavý, milosrdný, bezelstný, pokojný, dobrý a vždy zváž slova, ktoré si počul. 9. Nepovyšuj sa, nebuď drzý. Tvoja duša nech sa nepridružuje k pyšným, ale nech je u spravodlivých a pokorných. 10. Čo sa ti prihodí, prijmi ako dobro u vedomí, že bez Boha sa nič nedeje.

IV. kapitola
1.Dieťa moje, kto k tebe hovorí Božie slovo, maj ho v úcte ako samého Boha a mysli na tie slová. Kde totiž hovorí Božia moc, tam je Pán. 2. Vyhľadávaj denne tváre svätých, aby si sa potešil ich slovami. 3. Nebuď príčinou sporu, zmieruj rozvadených. Súď spravodlivo. Pri vyšetrovaní neber ohľad na osobu. 4. Nepochybuj či bude či nebude. 5. Nevzťahuj ruku k braniu a neodtrhuj ju pri dávaní 6. Čo si si vyrobil vlastnými rukami, daj na odpustenie hriechov. 7. Neváhaj dať, a keď dáš, nežiadaj naspäť. Poznáš totiž, ako dobrý je Odplatiteľ. 8. Neodvracaj sa od potrebného. Vo všetkom sa rozdeľ so svojim bratom a nehovor, že to patrí len tebe. Ak máte spoločný podiel na nesmrteľnosti, tým skôr na hmotných statkoch. 9. Nesnímaj ochrannú ruku zo svojho syna či dcéry, uč ich od mladosti Božej bázni. 10. Služobnému či služobnej, ktorí dúfajú v toho istého Boha, nebuď tvrdý, aby sa nebáli Boha, ktorý je spoločným Bohom vás oboch. On totiž nepovoláva podľa zovňajšku, prichádza však k tým, ktorých ducha pripravil. 11. Služobníci, podriaďte sa s úctou a bázňou svojim pánom ako Bohu. 12. Nenáviď akékoľvek pokrytectvo a všetko, čo sa nepáči Pánovi. 13. Neopomínaj prikázania Pána. Ochraňuj, čo si prijal, a k tomu ani nič nepridávaj ani nič neuberaj. 14. V zhromaždení sa vyznaj zo svojich hriechov a nemodli sa so zlým úmyslom. Taká je cesta života.


Hore
 Profil  
 
PoslaťNapísal: Štv, 19. Jún 2014, 22:55 
Offline

Registrovaný: Pon, 05. Nov 2012, 21:05
Príspevky: 843
Bydlisko: Nová Ľubovňa
V. - VI. kapitola spisu Didaché: O Ceste smrti

V. kapitola
1. Cesta smrti je takáto: Predovšetkým je zlá a úplne prekliata. Vraždy, cudzoložstvo, žiadostivosti, smilstva, krádeže, modloslužby, kúzla, veštenie, lúpeže, krivé svedectvá,
pokrytectvo, ramenárstvo, podvod, povýšenectvo, závisť, domýšľavosť, ziskuchtivosť, sprosté reči, žiarlivosť, drzosť, honosenie sa, vychvaľovanie. Kto prenasleduje dobré; kto nenávidí pravdu, kto miluje lož; kto neuznáva spravodlivú odmenu; kto sa nepridržuje toho čo je dobré; kto súdi nespravodlivo; kto nespí nie kvôli dobrému, ale kvôli zlému; ľudia, u ktorých je na míle vzdialená láskavosť a trpezlivosť; kto miluje bláznovstva; kto súdne vymáha náhradu; kto nepozná súcit so žobrákom; kto nepomáha unavenému; kto sa nehlási k svojmu Tvorcovi; kto zabíja deti; kto ničí Boží zárodok; kto sa odvracia od potrebného; kto utláča súženého; kto háji bohatých, kto nespravodlivo súdi chudobných; naprostí hriešnici. Deti, varujte sa všetkých takých to ľudí.

VI. kapitola
1. Hľaď, aby ťa nikto nezviedol s cesty tohto učenia, keď ťa poučuje o niečom, čo je proti Bohu. 2. Ak budeš môcť zniesť celého Pána, budeš dokonalý. Keby si nemohol, urob toľko,
koľko môžeš. 3. Čo sa týka jedla, jedz čo môžeš. Na prosto sa varuj mäsa obetovaného modlám. Je to úcta preukazovaná mŕtvym bohom.


Hore
 Profil  
 
PoslaťNapísal: Štv, 19. Jún 2014, 23:02 
Offline

Registrovaný: Pon, 05. Nov 2012, 21:05
Príspevky: 843
Bydlisko: Nová Ľubovňa
Vidíte, aká bola jednoduchá príprava na krst v prvých storočia oslobodená od všetkej dogmatiky. Dnes, ak chcú rodičia pokrstiť svoje deti, tak musia i šesť týždňov chodiť na krstnú prípravu, kde sú vyučovaní dogmám katolíckej cirkvi.


Hore
 Profil  
 
PoslaťNapísal: Štv, 19. Jún 2014, 23:05 
Offline

Registrovaný: Pon, 05. Nov 2012, 21:05
Príspevky: 843
Bydlisko: Nová Ľubovňa
VII. - X. kapitola Didaché: Liturgika

VII. kapitola: Sviatosť (úkon) krstu
1. Čo sa týka krstu, krstite takto: Po vyššie uvedenom poučení krstite ponorením do pramenitej vody v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. 2. Ak nemáš pramenitú, pokrstí inou. Ak nemohol by si studenou, použi teplú. 3. Ak nemáš ani studenú, vlej trikrát vodu na hlavu v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. 4. Pred krstom však nech sa postí i ten, kto krstí, i ten, kto má byť pokrstený; i ostatní sa môžu postiť. Prikáž, aby ten, kto má byť pokrstený, sa pred krstom postil deň alebo dva dni.


Hore
 Profil  
 
PoslaťNapísal: Štv, 19. Jún 2014, 23:11 
Offline

Registrovaný: Pon, 05. Nov 2012, 21:05
Príspevky: 843
Bydlisko: Nová Ľubovňa
Vidíme, že úkon Krstu v prvých storočiach bol jednoduchým úkonom bez nejakých extra ceremónii.
Dnes pri krste, človek musí vyznať vieru, zriecť sa zlého ducha, potom je pokrstený vodou a tak ešte pomazaný olejom katechumenou.


Hore
 Profil  
 
PoslaťNapísal: Štv, 19. Jún 2014, 23:13 
Offline

Registrovaný: Pon, 05. Nov 2012, 21:05
Príspevky: 843
Bydlisko: Nová Ľubovňa
VIII. kapitola Didaché: O pôste
1. Vaše posty nech ne sú posty pokrytcov. Tí sa totiž postia v pondelok a vo štvrtok. Vy sa však postite v stredu a piatok. 2. Ani sa nemodlite ako pokrytci, ale ako prikázal Pán vo svojom evanjeliu. Modlite sa takto: Otče náš, ktorý si na nebesiach; posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi tak i na zemi; chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám našu vinu, ako i my odpúšťame našim vinníkom, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás zlého; pretože tvoja je moc i sláva na veky. 3. Modlite sa takto trikrát denne.


Hore
 Profil  
 
PoslaťNapísal: Štv, 19. Jún 2014, 23:17 
Offline

Registrovaný: Pon, 05. Nov 2012, 21:05
Príspevky: 843
Bydlisko: Nová Ľubovňa
IX.kapitola Didaché: O Eucharistii, večery Pánovej
1. Čo sa týka Eucharistie (večere Pána) ďakujte takto: 2. Nad kalichom: Ďakujeme ti, Otče náš, za svätú vinnú revu tvojho syna Dávida, ktorú si nám dal poznať skrze svojho Syna Ježiša; Tebe buď večná sláva. 3. Pri lámaní: Ďakujeme ti, Otče náš, za život a poznanie, ktoré si nám zjavil skrze svojho Syna Ježiša; Tebe večná sláva. 4. Ako tento úlomok rozptýlený po horách bol zobraný v jedno, tak nech je zobraná tvoja cirkev zo všetkých končín zeme a daná do tvojho kráľovstva; Tebe patrí sláva a večná moc skrze Ježiša Krista. 5. Nikto okrem pokrstených v meno Pána nejedz ani nepi z tejto Eucharistie. "Nedávajte sväté psom", povedal Pán.

X. kapitola Didaché: Modlitba po sviatosti Eucharistie, teda po večery Pánovej
1. Po nasýtení ďakujte takto: 2. Ďakujeme ti, svätý Otče, za tvoje sväté meno, ktoré si dal do našich sŕdc, i za poznanie, vieru a nesmrteľnosť, ktorú si nám zjavil skrze svojho Syna Ježiša;
Tebe buď sláva večná. 3. Ty, Vládca všemohúci, ktorý si všetko stvoril kvôli svojmu menu, dal si k obžive ľuďom pokrm i nápoj, aby ti ďakovali, nám tak daruj duchovný pokrm i
nápoj i večný život skrze svojho Syna. Predovšetkým ti ďakujeme za to, že si mocný; Tebe buď večná sláva. 5. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev, zbav ju všetkého zlého, učiň ju dokonalou vo svojej láske a ju posvätenú priveď zo všetkých štyroch (svetových) strán do svojho kráľovstva, ktoré si jej pripravil; lebo tvoja je moc i večná sláva. 6. Nech príde a pominie tento svet. Hosana Synovi Dávidovmu. Kto je svätý, nech pristúpi. Kto nie je, nech činí pokánie. Maran atha, Pán nech príde. Amen. 7. Prorokom dovoľte, aby ďakovali, ako chcú.


Hore
 Profil  
 
PoslaťNapísal: Štv, 19. Jún 2014, 23:25 
Offline

Registrovaný: Pon, 05. Nov 2012, 21:05
Príspevky: 843
Bydlisko: Nová Ľubovňa
XI. - XV. kapitola Didaché: Usmernenia pre život v Ježišových (kresťanských) zboroch

XI. - XIII. kapitola Didaché: O správaní sa k prichodiacim cudzincom, k prorokom

XI. kapitola
1. Kto by teda prišiel a učil vás všetkému vyššie uvedenému, toho prijmite. 2. Kto by však učil inak a porušoval učenie, toho neposlúchajte. Kto by však učil spravodlivosti a poznaniu
Boha, toho prijmite ako Pána. 3. Čo sa týka apoštolov a prorokov, konajte podľa učenia evanjelia takto: 4. Každý apoštol k vám prichádzajúci, nech je prijatý ako Pán. 5. Nezostane u vás viac než jeden deň. Ak bolo by to nutné, zostal by i druhý deň. Ak zostal by i tretí deň, je to falošný prorok. 6. Odchádzajúci apoštol nech si vezme len chlieb a to na tak dlho, dokiaľ niekde neprenocuje. Ak žiadal by striebro, je to falošný prorok. 7. Neodvažujte sa skúšať žiadneho proroka, ktorý hovorí v Duchu. Každý hriech bude totiž odpustený, tento však nikdy. 8. Nie každý, kto hovorí v duchu, je prorokom, ale len, ten, kto by sa choval ako Pán. Podľa chovania sa pozná falošný a pravý prorok. 9. Žiadny prorok, ktorý v Duchu prikazuje pripraviť stôl pre chudobných, nebude z neho jesť. Ak áno, je falošným prorokom. 10. Každý prorok učiaci pravde, ak nekoná podľa toho, čomu učí, je falošným prorokom. 11. Žiadneho proroka, považovaného za pravého, ktorý po spôsobe starých prorokov koná symbolické úkony a neprikazuje konať tak, ako on činí, nesúďte, Boh ho súdi. Tak konali i starí proroci. 12. Kto by povedal v duchu "Daj mi striebro" alebo niečo podobného7, neposlúchajte ho. Keď by však žiadal pre druhých potrebnejšie, toho nikdy nesúď.

XII. kapitola
1. Buď prijatý každý, kto prichádza v mene Pána. Až ho prehliadnete, poznáte jeho dobré i zlé vlastnosti. 2. Ak prichádza k vám cestou len zachádza, pokiaľ len môžete, pomôžte
mu. Nezostane u vás, ak nebude to nutné, viac než dva či tri dni. 3. Ak chce sa u vás usadiť ako remeselník, nech sa živí svojou prácou. 4. Ak nemá remeslo, podľa možnosti sa postarajte, aby u vás kresťan nezaháľal. 5. Ak nechce pracovať, predá Krista. Takých sa varujte.

XIII. kapitola
1. Každý pravý prorok, ktorý sa chce u vás usadiť, si zaslúži svoje jedlo. 2. Ako robotník i pravý učiteľ si rovnako zaslúži svoje jedlo. 3. Vezmi teda prvotinu z káde i mlatu, z dobytka i ovci a daj prorokom. Oni sú totiž vašimi veľkňazmi. 4. Keby ste nemali proroka, dajte žobrákom. 5. Ak pečieš chleba, podľa prikázaní daj prvotinu. 6. Rovnako ak načneš nádobu s vínom či olejom, daj prvotinu prorokom. 7. Podľa prikázaní daj podľa uváženia i prvotinu striebra, šiat a zo všetkého, čo máš.


Hore
 Profil  
 
Zobraziť príspevky z predchádzajúceho:  Zoradiť podľa  
Vytvoriť novú tému Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 13 ]  Choď na stránku 1, 2  Ďalší

Všetky časy sú v GMT + 1 hodina [ letný čas ]


Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 1 hosť


Nemôžete zakladať nové témy v tomto fóre
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre
Nemôžete upravovať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete mazať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete zasielať súbory v tomto fóre

Hľadať:
Skočiť na:  
cron
Powered by phpBB © Group, Style.