úvodobsahfórum
www.poznanie.sk
stiahnuťlinkye-mail
Aktuálny čas je Sob, 25. Jún 2022, 00:55

Všetky časy sú v GMT + 1 hodina [ letný čas ]
Vytvoriť novú tému Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 13 ]  Choď na stránku 1, 2  Ďalší
Autor Správa
PoslaťNapísal: Str, 04. Jún 2014, 20:51 
Offline

Registrovaný: Pon, 05. Nov 2012, 21:05
Príspevky: 843
Bydlisko: Nová Ľubovňa
I. Život Origena (185 n.l. - 254 n.l.)
  Origenes pochádzal z bohatej egyptskej rodiny. Jeho rodičia ako ich predkovia boli kresťania. Jeho rodné mesto, Alexandria bolo v tom čase baštou gréckej vedy a kresťania v ňom tvorili menšinu. Prvé vedomosti získal Origenes od svojho otca, ktorý ho zoznamil s Bibliou. V r.202 zomrel Leonidas, Origenou otec, mučenickou smrťou. Otcovský majetok zhabali a Origenes sa musel postarať o svoju matku a šesť súrodencov. Dával hodiny z jazykov a z dejepisu. Čoskoro sa začal venovať teológii.
  Podľa niektorých prameňov viedol Origenes už v roku 202/203 školu katechétov v Alexandrii ako nasledovník Elemensa z Atén, a stal na jej čele až do roku 231. Obraňoval cirkevnú vieru proti heretickým skupinám, napríklad gnosticizmu. V čase prenasledovania kresťanov pravidelné vyučovanie ani nebolo možné, ale zo začiatku k nemu prichadzali vzdelaní pohania, aby sa niečo dozvedeli o svojich vlastných božstvách. Neskôr z nich niektorí zomreli ako kresťanskí mučeníci.
  Tiež už pokrstení kresťania si u Origena prehlbovali svoju vieru. Jeho žiaci mali možnosť spoznať aj iné formy viery, aby sa s nimi mohli lepšie vysporiadať. Súčasťou vyučovania bola aj matematika, geometria, astronómia a ostatné antické vedy. Hlavným cieľom bola teológia. Cesta cez svetské ( prírodné) vedy mala ľudí naučiť rozšírovať si poznanie pozorovaním stvorenia. Ukážka z jeho diela De principiis 1.1,6: „Náš rozum teda spoznáva, že nemôže spoznať Boha osebe takého, aký je; ale z nádhery jeho diela a z krasy jeho tvorov môže spoznať Otca všehomíra“.
  Poslednú pravdu potom žiak rozpoznal v slovách Kristových. Origenes významným spôsobom prispel k výskumu Biblie; naučil sa po hebrejsky a porovnal pôvodný text so všetkými známymi gréckymi prekladmi ( dielo známe ako Hexapla).

  Origenes podnikol niekoľko ciest do Ríma; neskôr k miestodržiteľovi do Arábie, ktorý si želal, aby Origenes učil. Odtiaľ cestoval do Palestiny. V roku 218 alebo 222 ho pozvala cisárová matka Severa Alexandra do Antiochie, aby jej predniesol niečo zo svojej teológie.

  Potom, čo sa Origenes medzitým stal významnou a slávnou osobnosťou, vrátil sa v roku 231 do Palestiny, kde ho zvolili za presbytera. Alexandrijský biskup Demetrius, ktorý žiarlil na Origenovu slávu, využil tuto príležitosť, aby ho odsúdil na dvoch egyptských synodách z dôvodu, že Origenovo zasvätenie spadalo do Demetriovej kompetencie jeruzalemského biskupa. Origena exkomunikovali a vyhnali. Odobral sa do Cézarei, kde tento rozsudok neuznávali a tam založil novú školu, ktorá si čoskoro získala vysoké uznanie.

  Cirkev často poverovala Origena, aby rôzne heretické skupiny navrátil do lona pravej viery; preto sa často zúčastňoval aj synodálnych rokovaní.
  Počas prenasledovania kresťanov za cisára Décia v roku 249 uväznili a mučili aj Origena; mal byť upálený, ale podarilo sa mu získať slobodu. Zomrel v roku 254 v Cézarei alebo v Týre.


Hore
 Profil  
 
PoslaťNapísal: Str, 04. Jún 2014, 21:08 
Offline

Registrovaný: Pon, 05. Nov 2012, 21:05
Príspevky: 843
Bydlisko: Nová Ľubovňa
II. Origenovo učenie.
V ďalších riadkoch poukažeme na podstatné časti Origenovho učenia v jeho diele De Principiis, zaujímajúce v jeho písomnostiach osobitné postavenie, ktoré nakoniec viedli až k jeho odsúdeniu. Toto dielo je prvým systematickým spracovaním kresťanskej vierouky. Názov diela môže znamenať základy učenia, hlavná náuka, ale aj východiská alebo prvé veci. V tomto diele ide predovšetkým o základné princípy bytia. Pôvodné grécke znenie sa nám nezachovalo. K dispozícii je len latinský preklad od Rufina, ktorý vznikol v roku 398. Nezodpovedá však plne pôvodnému textu, pretože Rufinus v origenistických sporoch koncom štvrtého a začiatkom piateho storočia Origenovo učenie obraňoval a chcel zabrániť, aby bolo odsudené ako kacírske. Preto odstránil najodvažnejšie formulácie.

Výpustky a prepracovania sa týkali hlavne nasledovných tém:
• Učenie o Trojici,
• Povaha Krista,
• Predexistencia duše,
• Vzkriesenie a
• Koniec sveta.

Rufinus v predhovore svojej knihy zdôrazňuje, že pri prekladaní hodlá postupovať tak, že latinský čitateľ v nich nenájde nič, čo by sa odklaňalo od našej viery. Ďalej konštatuje, že Origenové knihy sú na mnohých miestach skreslené zlovoľnými heretikmi a pokračuje: „Kde sme teda v jeho knihách našli niečo, čo odporovalo jeho vlastným, pravoverným učiteľským výrokom o Trojici, ktoré sa nachádzajú na iných miestach, tak sme to ako sfalšované alebo nevhodné vynechali alebo sformulovali podľa normy, ktorú sme opakovane nachádzali u neho samého.“

Rufinus síce píše, že nevkladali nič vlastné, ale jeho želanie ochrániť Origena pred obvinienami vystupuje do popredia tak silno, že musíme počítať s určitými zmenami v textoch.

Hieronymus pracoval na vernom preklade, ktorý by mal odhaliť nesprávne učenia v De Principiis. Tento sa nezachoval. Časti z neho sa nachádzajú v jeho liste Avitovi. Aj listy ostatných Origenových odporcov a taktiež listy jeho ochrancov dovoľujú vyvodiť niektoré závery o pôvodnom znení textu. Niektoré odseky pôvodného gréckeho textu sa nachádzajú vo Filokálii, v jednej antológii.


Hore
 Profil  
 
PoslaťNapísal: Str, 04. Jún 2014, 21:10 
Offline

Registrovaný: Pon, 05. Nov 2012, 21:05
Príspevky: 843
Bydlisko: Nová Ľubovňa
III. Niektoré body z De Principiis

• Boh je bezbytostný a nezmerateľný.

Ťažko povedať, do akej miery sa pôvodne vyučoval subordinatianizmus ( podriadenie Syna Otcovi; podriadenie Ducha Svätého Synovi), pretože Rufinus vykonal úpravy obzvlášť v tomto bode. Ak keď Arius vyšiel z radov origenistov, predsa nemožno Arianizmus dávať na rovnakú úroveň s Origenovou náukou.

• Stvoriteľ je zreteľne oddelený od stvorenia.
• Prvé stvorenie nebolo materiálne.
• Vo stvorení existujú stupne; rozličné nemateriálne úrovne a pozemsky viditeľný svet.
• Anjeli, ktorým sa odnechcelo hľadieť na Boha, padli do hlbších oblastí; stali sa napríklad démonmi alebo ľuďmi. Mravne veľmi nízko stojaci ľudia sa výnimočne môžu narodiť aj vo zvieracích telách.
• Hmotný svet vznikol len v dôsledku zlyhania anjelov.
• Zem je pre človeka miestom, kde sa vychováva.
• Každý osud je samo- spôsobený; slúži ako liek na predchádzajúce pochybené postoje a konania. Životné okolnosti na Zemi dávajú človeku príležitosť učiť sa a vyvíjať sa k dobrému.
• Pri každom osude treba vychádzať zo spravodlivosti a dobroty Stvoriteľa.
• Cieľom človeka je návrat do vysokých (nemateriálnych) úrovní. Všeobecným cieľom stvorenia je Apokatastáza ; návrat všetkých vecí na miesto, ktoré zodpovedá ich prirodzenosti.

Pre človeka to znamená: stáť sa podobný Bohu a z podobnosti sa môže stať zjednotenie, lebo v konečnom naplnení bude Boh všetko vo všetkom.

• Apokatastáza sa naplňuje v mnohých etapách a stupňoch. Pre človeka to znamená: preputovanie mnohých vývojových stupňov.
• Na základe toho, čo bolo povedané, dostávame určitý druh putovania duši; od anjela k človeku a zase späť k anjelom ( s prípadným zostupom až k zvieraťu). V tomto putovaní duší má človek možnosť vrátiť sa viackrát na Zem ako človek.
• Existuje postupnosť po sebe nasledujúcich svetových cyklov; to znamená, že vždy bude existovať pád vysokých bytosti a s ním aj vznik svetov. Keď jeden hmotný svet zanikne, bude nasledovať ďalší. Vždy tu pritom bude neviditeľný svet pred svetom viditeľným.
• Origenes nazýva dušu ako niečo prostredné medzi slabým mäsom a silným chcením ducha. Duch alebo Nús- niekedy hovorí Origenes aj o rozume- je v človeku to najvyššie. Podľa Origena sa Nús pádom stal dušou ( Psyché).
• Za nedostatky vo svete sú zodpovedné tvory, nie Stvoriteľ.
• Aj hviezdy sú oduševnené.

Za zmienku stojí nasledovné: Ako sme už spomenuli, Rufinus sa pokúša dostať dielo De principiis do podoby, ktorá nedovoľuje, aby na Origena padlo podozrenie z kacírstva. Napriek tomu dielo obsahuje miesta, ktoré poukazujú na predexistenciu, putovanie duší a reinkarnáciu; zdá sa, že tieto miesta nenarážali v r.398 na žiaden odpor.

Origenove myšlienky boli pochopiteľné iba vzdelancom.


Hore
 Profil  
 
PoslaťNapísal: Str, 04. Jún 2014, 21:22 
Offline

Registrovaný: Pon, 05. Nov 2012, 21:05
Príspevky: 843
Bydlisko: Nová Ľubovňa
IV. Origenov význam
Origenes je muž skvelého nadania, najväčší učenec a ďaleko najplodnejší teologický spisovateľ prednicijského obdobia, a preto ho prezývali aj oceľový alebo železný; bol najplyvnejším teológom gréckej cirkvi vôbec a najvýznamnejším cirkevným činiteľom pred Augustínom. Basil Studer je toho názoru, že na prelome štvrtého a piateho storočia bol Origenes známy na celom kresťanskom Západe.

K Origenovmu významu pre neskoršie storočia treba poznamenať iba toľko:
Hoci Origena počítali medzi cirkevných kacírov, jeho De principiis sa odpisovalo v kláštoroch a tak sa rozširilo z Talianska cez Francúzsko do Nemecka a Strednej Európy. Spolu s Origenovym dielom putovali aj varovania o jeho bludnom učení.

Pre Tomáša Akvinského bol Origenes duchovným otcom arianizmu. Danteho sferické telá blažených pripomínajú Origena; v Božskej komédii sa Origenes ani medzi kacírmi nenachádza.

Dva protikladné posudky z čias reformácie: Erazmus si Origena vážil tak veľmi, že ho chválil ako kňaza a najlepšieho vykladača svätého písma. Luther odsunul Origena pre jeho špekulatívnu a moralizujúcu teológiu bokom a priklonil sa radšej k Augustinovmu učeniu o milosti a vyvolenosti.

Dva príklady z čias osvietenstva:
V Leibnizovej filozofii nám Origena pripomína svet slobodných duchov a vyslobodenie všeobecnou preduchovnenosťou. Leibniz sa rok pred smrťou v liste Remondovi výslovne priznal k Origenovi a jeho syntéze kresťanstva a platonizmu.
Aj pri Lessingovi musíme myslieť na alexandrijského filozofa; všezahrňajúca, k veku večného evanjelia blížiaca sa výchova ľudskej rasy, znovuvtelenie duše po smrti a snáď aj predstava cyklického vzniku svetov. Otázka, či treba Origena počítať medzi heretikov alebo nie, je predmetom diskusii do dnešných čias. Závery sa rôznia podľa toho, akým spôsobom sa ten-ktorý autor na to pozerá. Zaujímavé je, že napriek oficiálnemu odsúdeniu Origena cirkvou v šiestom storočí sa ešte aj dnes zastáva názor, že bol mužom cirkvi, ktorý sa usiloval o pravú vieru.


Hore
 Profil  
 
PoslaťNapísal: Str, 04. Jún 2014, 21:29 
Offline

Registrovaný: Pon, 05. Nov 2012, 21:05
Príspevky: 843
Bydlisko: Nová Ľubovňa
Čerpané zo spisu VŠETKO MUSÍ BYŤ NOVÉ, ktorého autorom je Eduard Hurta starší.


Hore
 Profil  
 
PoslaťNapísal: Sob, 07. Jún 2014, 16:00 
Offline

Registrovaný: Pon, 05. Nov 2012, 21:05
Príspevky: 843
Bydlisko: Nová Ľubovňa
Najvýznamnejšie Origenovo dielo sa nazýva De Principiis.
Dielo De Principiis (O princípoch) je rozdelené do štyroch kníh.
Jednotlivé knihy diela De Principiis sú rozdelené do niekoľkých hláv.


Hore
 Profil  
 
PoslaťNapísal: Sob, 07. Jún 2014, 16:17 
Offline

Registrovaný: Pon, 05. Nov 2012, 21:05
Príspevky: 843
Bydlisko: Nová Ľubovňa
PRVÁ KNIHA pozostáva z úvodu a z ôsmych hláv.

DRUHA KNIHA pozostáva z jedenástych hláv.

TRETIA KNIHA pozostáva z jednej hlavy.

ŠTVRTÁ KNIHA pozostáva z jednej hlavy.


Hore
 Profil  
 
PoslaťNapísal: Ned, 08. Jún 2014, 20:23 
Offline

Registrovaný: Pon, 05. Nov 2012, 21:05
Príspevky: 843
Bydlisko: Nová Ľubovňa
Každá hlava je rozdelená do jednotlivých odstavcov, ktoré sa číslujú.

Napríklad:

  De Principiis 1,1.6: "Náš rozum teda spoznáva, že nemôže spoznať Boha o sebe takého, aký je; ale z nádhery Jeho diela a z krasy Jeho tvorov môže spoznať Otca všehomíra."
  Tomu označeniu De Principiis 1,1.6 treba rozumieť tak, že daný citovaný text sa nachádza v Prvej knihe, v Hlave 1 a v 6 odstavci diela De Principiis.


Hore
 Profil  
 
PoslaťNapísal: Ned, 08. Jún 2014, 20:49 
Offline

Registrovaný: Pon, 05. Nov 2012, 21:05
Príspevky: 843
Bydlisko: Nová Ľubovňa
PRVÁ KNIHA POZOSTÁVA Z TÝCHTO HLÁV:
  0. ÚVOD,
  1. Prvá Hlava: O BOHU,
  2. Druhá Hlava: O KRISTOVI,
  3. Tretia Hlava: O SVATOM DUCHU,
  4. Štvrtá Hlava: O ZNÍŽENÍ ALEBO PÁDE,
  5. Piata Hlava: O ROZUMNÝCH BYTOSTIACH,
  6. Šiesta Hlava: O KONCI ALEBO ZAVRŠENÍ,
  7. Siedma Hlava: O NEHMOTNÝCH i HMOTNÝCH BYTOSTIACH a
  8. Osma Hlava: O ANJELOCH.


Hore
 Profil  
 
PoslaťNapísal: Ned, 08. Jún 2014, 21:47 
Offline

Registrovaný: Pon, 05. Nov 2012, 21:05
Príspevky: 843
Bydlisko: Nová Ľubovňa
DRUHA KNIHA POZOSTÁVA Z TÝCHTO HLÁV:
  Prví Hlava,
  Druhá Hlava: O NEPRERUŠENOM BYTÍ HMOTNEJ PRÍRODY,
  Tretia Hlava: O ZAČIATKU SVETA A JEHO PRÍČINÁCH,
  Štvrtá Hlava: O TOM, ŽE JE JEDEN BOH ZÁKONA I PROROKOV A OTEC JEŽIŠA KRISTA,
  Piata Hlava: O SPRAVODLIVOM I DOBROM,
  Šiesta Hlava: O VTELENÍ KRISTA,
  Siedma Hlava: O SVATOM DUCHU,
  Osma Hlava: O DUŠI,
  Deviata Hlava: O SVETE I O POHYBOCH ROZUMNÝCH TVOROCH, AKO DOBRÝCH, TAK I ZLÝCH, I O ICH PÁDOCH,
  Desiata Hlava: O VZKRIESENÍ I SÚDE, O PEKELNOM OHNI A TRESTOCH a
  Jedenásta Hlava: O OBETOVANIACH.


Hore
 Profil  
 
Zobraziť príspevky z predchádzajúceho:  Zoradiť podľa  
Vytvoriť novú tému Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 13 ]  Choď na stránku 1, 2  Ďalší

Všetky časy sú v GMT + 1 hodina [ letný čas ]


Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 1 hosť


Nemôžete zakladať nové témy v tomto fóre
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre
Nemôžete upravovať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete mazať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete zasielať súbory v tomto fóre

Hľadať:
Skočiť na:  
cron
Powered by phpBB © Group, Style.