úvodobsahfórum
www.poznanie.sk
stiahnuťlinkye-mail
Aktuálny čas je Str, 29. Jún 2022, 18:20

Všetky časy sú v GMT + 1 hodina [ letný čas ]
Vytvoriť novú tému Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 64 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Ďalší
Autor Správa
 Predmet príspevku: Re: Astrálne putovanie
PoslaťNapísal: Ned, 29. Sep 2013, 18:29 
Offline

Registrovaný: Pon, 05. Nov 2012, 21:05
Príspevky: 843
Bydlisko: Nová Ľubovňa
Odporúča sa okultné školenie?
Citácia:
NA TÚTO otázku treba rozhodne odpovedať: „Nie.“ Okultné školenie, ku ktorému patria aj cvičenia na dosiahnutie jasnovidectva, jasnočujnosti atď., je prekážkou pre slobodný vnútorný rozvoj a skutočný duchovný vzostup. K čomu takéto školenie môže doviesť, dokazuje pôsobenie takzvaných mágov a čarodejníkov minulých dôb, pokiaľ ich školenie prebiehalo do určitej miery priaznivo.
Je to jednostranné tápanie vpred, zdola nahor, pričom nikdy nemožno prekročiť takzvané pozemské pásmo. Vo všetkých týchto úkazoch a dejoch, ktoré je možné dosiahnuť za určitých okolností, ide vždy len o veci nižšieho a najnižšieho druhu, ktoré nedokážu ľudí ako takých povzniesť vnútorne vyššie, zato ich však môžu zviesť z cesty.
Človek môže takto preniknúť len do najbližšieho jemnohmotnejšieho okolia, v ktorom inteligentné bytosti sú často ešte nevedomejšie než samotní pozemskí ľudia. Všetko, čo tým dosiahne, je to, že sa otvára jemu neznámym nebezpečenstvám, pred ktorými ostáva inak uchránený, ak sa im neotvorí.
Niektorý zo školených, čo sa stal jasnovidným alebo jasnočujným, uvidí, alebo počuje v tomto nízkom okolí často aj veci, podobajúce sa zdanlivo čomusi vznešenému a čistému, hoci sú od toho veľmi vzdialené. Ak spolupôsobí aj vlastná, cvičeniami zvlášť podnietená fantázia, vytvorí sa okolo žiaka čosi ako skutočnosť a zmätok je hotový. Človek s takýmto umelým školením stojí na neistých nohách a nemôže ani pri najlepšej vôli rozoznať presnú hranicu medzi pravdou a klamom, ani hranicu medzi tisícorakými útvarmi v jemnohmotnom živote. K tomu pristúpia ešte nízke, pre neho rozhodne škodlivé vplyvy, ktorým sa sám otvoril dobrovoľne, a to ešte s veľkou námahou, a proti ktorým nemôže postaviť vyššiu silu; tak sa z neho stáva čoskoro vrak bez kormidla na neznámom mori, ktorý môže byť nebezpečný všetkému, s čím sa stretne.
Vo Svetle Pravdy, prednáška Odporúča sa okultné školenie?


Hore
 Profil  
 
 Predmet príspevku: Re: Astrálne putovanie
PoslaťNapísal: Ned, 29. Sep 2013, 18:38 
Offline

Registrovaný: Pon, 05. Nov 2012, 21:05
Príspevky: 843
Bydlisko: Nová Ľubovňa
Citácia:
Okultné školenie, ku ktorému patria aj cvičenia na dosiahnutie jasnovidectva, jasnočujnosti atď., je prekážkou pre slobodný vnútorný rozvoj a skutočný duchovný vzostup.
Abd-ru-shin, Odporúča sa okultné školenie?
Teda i okultným školením dosiahnuté vedomé astrálne putovanie.


Hore
 Profil  
 
 Predmet príspevku: Re: Astrálne putovanie
PoslaťNapísal: Pon, 30. Sep 2013, 19:50 
Offline

Registrovaný: Pon, 05. Nov 2012, 21:05
Príspevky: 843
Bydlisko: Nová Ľubovňa
Z prednášky Abdruschina jasne vyplýva, že človek sa okultným školením spútava a priputáva na astrálny svet. Modlitbou človek dosiahne viac.


Hore
 Profil  
 
 Predmet príspevku: Re: Astrálne putovanie
PoslaťNapísal: Pon, 30. Sep 2013, 19:59 
Offline

Registrovaný: Pon, 05. Nov 2012, 21:05
Príspevky: 843
Bydlisko: Nová Ľubovňa
Nech je nám osud Mien´ca varovaním pred takýmto okultným školením:
Často se stávalo, že jeho duše byla zavolána do Tibetu, kde bylo nutné
uspořádat hned to, hned ono. Jednou tam musel dokonce zajet osobně, aby
vhodným způsobem zasáhl. Mien-c’, i když dosud v mladém věku, byl
odvolán z tohoto světa do věčných zahrad.
Lao-c’ova duše o tom dostala zprávu natolik včas, že Lao-c’ dorazil do
horského kláštera den před smrtí vrchního lámy. Jeho příchod zabránil
mnoha zmatkům, neboť odcházející vrchní láma proti všem zvyklostem
neoznačil svého nástupce.
Mezi bratry se rozneslo, že od nynějška bude oprávněn zaujímat vůdčí
postavení jiný klášter. Bratrstvo na hoře se nechtělo svého přednostního
práva vzdát a z ostatních klášterů přišli vyslanci uplatňující svůj hlas.
Lao-c’ův příchod to všechno rázem znemožnil.
S důstojností, jaké nebylo rovno, se pevnou rukou ujal otěží vlády. Nikdo
se neodvažoval přít se s ním. Laskavě, ale rozhodně poslal cizí bratry
domů poté, co všem společně sdělil v jednom ze sálů, proč je vůlí Boží,
aby právě tento klášter zůstal vedoucím.
»Nestojí nadarmo na hoře, výš než všechny ostatní kláštery. Tak jako vás
přesahuje výškou, je nad vámi i duchovně. Zde se uchovaly nejen nejčistší
mravy a obyčeje, ale i to, co je ještě mnohem důležitější – spojení se Vznešeným
je zde silnější než kdekoliv jinde. Kromě toho i já jsem vyšel z tohoto
kláštera. Dokud já žiji, nebude vrchní láma pocházet z jiného bratrstva.«
Nezbylo jim nic jiného, než se vrátit domů. Láma všech lámů na ně udělal
tak hluboký dojem, že vůbec ani nepomysleli na to, aby reptali.
Lao-c’ pak přistoupil k lůžku Mien-c’a, který na něho toužebně čekal.
Vlídně ho pozdravil a řekl:
»Bratře, musel jsem napřed udělat pořádek ve tvém okolí, než jsem mohl
pomoci tvé duši vyprostit se z pozemských pout.«
A Mien-c’, který již mnoho týdnů nepromluvil ani slovo, takže si bratři
mysleli, že úplně ztratil řeč, otevřel ústa a pronesl zřetelně a srozumitelně:
»Správně jsi podotkl, že musíš vyprostit mou duši. Pouta, do kterých se
zamotala, jsou těžká. Nemohl bych vejít do věčných zahrad, kdybys mi nepomohl.
«
Lao-c’ už před svým odjezdem z Ťiang-ningu viděl, co tíží vrchního lámu.
Chtěl to ale slyšet od něho samotného, aby ho nepřipravil o dobrodiní
spočívající v tom, že může vyslovit, co má na srdci.
A Mien-c’ se přiznal, že byl hrdý na svůj úřad, že jej nejednou vykonával,
aniž se obrátil s Bohu s prosbou o radu nebo pokyn. Vědom si svého postavení
nad ostatními bratry je často svévolně utlačoval a kormoutil jejich duše.
Lao-c’ mlčky naslouchal. Bylo mu líto bratra, který padl za oběť lidské
ješitnosti. A on ho předtím nesměl varoval. Sám Bůh ho varoval prostřednictvím
různých událostí, zaslepený Mien-c’ jich však nedbal.
Tak nyní musel prožívat následky svých činů až k hořkému konci, musel
sledovat, kolik pout si sám navázal, a nakonec musel poznat, že není schopen
rozvázat třeba jen jediné z nich. Lao-c’ova duše však věděla, že láma
všech lámů smí této duši poskytnout útěchu a pomoc, jakmile vysloví a přizná
i to poslední. Proto teď umírajícího povzbudil, aby mluvil dál: »Víš,
proč jsi byl tak brzy odvolán ze svého úřadu a od své práce, Mien-c’?«
»Mé nesprávné jednání se nelíbí Bohu, a proto mě odvolává.«
»Co ale bylo bezprostřední příčinou tvého onemocnění? Víš to, bratře?«
Pro vrchního lámu bylo těžké přiznat i to nejposlednější. Kdyby tušil, že
Lao-c’ ví i to, mluvilo by se mu snadněji. To však právě neměl vědět. Bylo
to částí jeho odpykání, že se musel navzdory své ješitnosti tak hluboce
pokořit.

Konečně přece jen přerušil mlčení, které na něho podle všeho stále více
doléhalo.
»Chci se přiznat, o lámo všech lámů,« sténal, »ale to přiznání mě bude
stát život.«
Opět upadl do mlčení, skličujícího, tíživého mlčení. Lao-c’ nepromluvil
ani slovo, sňal s krku řetěz s odznakem lámy a položil ho na hruď muže,
který těžce dýchal.
»Bratře,« zvolal Mien-c’ celý u vytržení, »to činíš ty mně? Pak už není
nic, co by pro mě bylo těžké vykonat.«
A plynule, bez zajíkání se přiznal, jak chtěl vyzkoušet, kam až sahá jeho
moc vrchního lámy. Podařily se mu všelijaké pokusy. Mohl vkládáním ruky
léčit nemocné; že později onemocněli ještě vážněji, přičítal jejich hříšnosti,
místo aby hledal chybu sám u sebe. Dovedl rozluštit rukopisy, které
nikdo před ním nerozluštil.
To všechno ho ponoukalo ke stále šílenějším pokusům. Jednoho dne
k němu přišli cizí učení muži ze země na západu. Vpustil je tajně do kláštera,
protože se od nich hodlal něčemu naučit. Ani ho nenapadlo požádat
Boha o dovolení. Myslel si, že když se naučí mnoha novým věcem, prospěje
tím klášteru i celému Tibetu.
Muži mu ledacos ukázali, především ho zasvětili do umění soustředit se.
Naučili ho vědomě vysílat svou duši ven z těla. A pak se zjevoval v celách
bratrů, slídil po tom, co dělají a o čem přemýšlejí, a byl čím dál tím svévolnější.
Před několika měsíci se cizinci vrátili bohatě obdarováni do své vlasti.
On sám prováděl bez jejich pomoci stále odvážnější pokusy. Jednou v noci
chtěl poslat svou duši do věčných zahrad, vyhledat tam Lie-c’a ukázat mu,
že toho dovede víc než někdejší vrchní láma. A Lie-c’ se mu také skutečně
zjevil. Ne však proto, aby se mu obdivoval, ale předstoupil před něho jako
přísný soudce a řekl:
»Blázne, síly, které ti daroval Bůh, jsi používal k laškovným hrám
a k ukojení vlastní ješitnosti! Za pomoci modlitby by ses dostal mnohem
výš, než kam jsi teď vystoupil svou lehkomyslností. Jsi dosud na nejzevnějším
okraji druhého stvoření a prvního nikdy nedosáhneš, jestliže úplně
od základů nezměníš svůj život. Vznešený tě odvolá a dovolí ti, aby ses
očistil. Teprve pak se můžeš znovu pokusit o vzestup, ale už to nebudeš
mít tak snadné.«

Vyčerpaný Mien-c’ umlkl. Po jeho tváři vyhublé následkem nemoci se
kutálely horké slzy.
Lao-c’ byl hluboce dojat. I když už všechno v hlavních rysech věděl,
přece jen ho hluboce rozechvělo vyprávění, které vyslechl z úst zbloudilého
vrchního lámy.
»Mien-c’, cestu máš předurčenou. Co ti o ní řekl Lie-c’, je vůle Boží,
vůle Vznešeného. Ještě jednou smíš začít se vzestupem do věčných zahrad
a nynější prožití se vpálí do tvé duše a bude tě varovat před každým chybným
krokem. Jdi s důvěrou tam, kde na tebe čeká očista a odkud se budeš
smět vydat na své nové putování.«
»Nemohu jít,« štkal Mien-c’, »příliš jsem Boha rozhněval. Jen si pomysli,
Lao-c’, že nám lámům je dána Boží síla v mnohem větší míře než
ostatním lidem. A tento dar poskytnutý z milosti jsem lehkomyslně zneužil!
«
Slova zanikla v bolestném pláči. Lao-c’ se sklonil nad padlým bratrem,
uchopil jeho rozpálenou ruku a vlídně pravil:
»Co jsi směl kdysi říci hříšníkovi, který svého hříchu ze srdce litoval?
Mien-c’, jak znějí ta svatá, Bohem daná slova?«
Láma všech lámů se napřímil a vztáhl pravici nad umírajícím:
»Bratře, zhřešil jsi. Bratře, lituješ. Jak hluboká je tvá lítost, tak velká je
i milost Boží. Jeho jménem přestřihuji tvá pouta, ať čisté jádro tvé bytosti
stoupá vzhůru. Kaj se ze všeho, čím ses provinil. Pak se znovu vydej na
svou cestu v síle Vznešeného, který žádnému kajícníkovi nezavírá bránu
k polepšení. Odejdi v pokoji!«
»Pane Bože, Vznešený, děkuji ti!« přešlo přes Mien-c’ovy rty a jeho
duše se odloučila. To bylo druhé úmrtí, které Lao-c’ zažil v tomto klášteře.
Jaký byl mezi oběma rozdíl! Jak asi bude jednou umírat on?
Pohroužen do modlitby stál ještě dlouho u lůžka a pak zavolal bratry.
Nemuseli nic vědět o poklesku svého představeného.
Sám odešel do připravených hostinských pokojů, aby v modlitbě pátral
po vůli Boží, kdo se má stát Mien-c’ovým nástupcem.


Hore
 Profil  
 
 Predmet príspevku: Re: Astrálne putovanie
PoslaťNapísal: Pon, 30. Sep 2013, 22:58 
Offline

Registrovaný: Pon, 05. Nov 2012, 21:05
Príspevky: 843
Bydlisko: Nová Ľubovňa
Existujú však ľudia, ktorí majú nato vlohu a okultným školením jej podali ruku, aby sa mohla uplatniť, ale ani im sa nevodí o nič lepšie.
Citácia:
Ale existujú aj takí plavci, ktorí sa nazývajú majstrami. V tomto odbore sú plavcami takí ľudia, ktorí majú v sebe už hotovú vlohu a školením jej podali ruku, aby sa mohla uplatniť a ešte viac rozširovať. V takých prípadoch spája sa teda už viac alebo menej hotová schopnosť s umelým školením. Ale aj najlepšiemu plavcovi sú vždy stanovené pomerne úzke hranice. Ak sa odváži príliš ďaleko, ochabnú mu sily a je nakoniec práve tak stratený ako neplavec, ak mu, rovnako ako neplavcovi, nepríde pomoc.
Abd-ru-shin, Odporúča sa okultné školenie?


Hore
 Profil  
 
 Predmet príspevku: Re: Astrálne putovanie
PoslaťNapísal: Pon, 30. Sep 2013, 23:02 
Offline

Registrovaný: Pon, 05. Nov 2012, 21:05
Príspevky: 843
Bydlisko: Nová Ľubovňa
I tí, ktorí nato majú vlohy, okultným školením im len podali ruku, sa okultným školením pútajú silne na astrálny svet. Iba vloha prirodzeným spôsobom rozkvitnutá môže priniesť pravé ovocie:
Citácia:
Ale taká pomoc môže v jemnohmotnom svete prísť len zo svetlých výšin, z čistého duchovného. A táto pomoc môže zase prísť len vtedy, keď ten, ktorý sa nachádza v nebezpečí, dosiahol vo svojom duševnom vývoji určitý stupeň čistoty, s ktorou sa táto môže spojiť k opore. Taká čistota sa však nedá docieliť pokusmi v okultných školeniach, ale jedine povznesením pravej vnútornej morálky trvalým pohľadom nahor k čistote Svetla.
Ak sa človek uberá po takej ceste, ktorá ho časom privedie k určitému stupňu vnútornej čistoty, čo sa prirodzene potom odzrkadlí v jeho myšlienkach, slovách a skutkoch, dosiahne postupne spojenie s čistejšími výšinami a odtiaľ v spätnom pôsobení tiež väčšiu silu. Tým získal cez všetky medzistupne spojenie, ktoré ho drží a poskytuje mu oporu. Nepotrvá potom dlho a dostane bez vlastnej námahy to, o čo márne usilovali dosiahnuť plavci. Ale v prísnych zákonoch zvratného pôsobenia je to zariadené tak starostlivo a opatrne, že sa mu dostane vždy len toľko, nakoľko stačí prinajmenšom svojou protisilou, čím je teda už vopred odstránené každé nebezpečie. Nakoniec i deliaca hranica, ktorú možno prirovnať k latke na člnku, bude stále tenšia a tenšia, až odpadne nakoniec úplne. To je ale potom chvíľa, keď sa taký človek cíti celkom v jemnohmotnom svete až hore k svetlým výšinám ako doma, podobne ako ryba vo vode. Jedine to je správna cesta. Všetko, čo bolo umelým školením urýchlené, je škodlivé. Len rybe, keď je vo vode, nie je voda nebezpečná, pretože je vo svojom „živle“, pre ktorý je vybavená takou výzbrojov, akú nemôže nikdy dosiahnuť ani ten najškolenejší plavec.
Abd-ru-shin, Odporúča sa okultné školenie?


Hore
 Profil  
 
 Predmet príspevku: Re: Astrálne putovanie
PoslaťNapísal: Pia, 04. Okt 2013, 19:39 
Offline

Registrovaný: Pon, 01. Okt 2012, 23:42
Príspevky: 505
plamen píše:
Zde je potřeba ještě říci, že se člověk nástrojem temnot nikdy nestává vědomě. On sám je vždy přesvědčen, že slouží správné věci nebo dokonce Světlu. Mívá dokonce prožitky, které ho v jeho přesvědčení utvrzují.

Vnímá vysoké vůdce, proudy Světla, sama sebe ve vysokých úrovních, vysoká znamení nad sebou, atd. ... a netuší, že to jsou jen jeho vlastní nebo cizí představy, kterými ho někdo obmyslel, myšlenkové formy, kterými se obklopil a které je schopen někdy i zčásti vidět, takže má pak pocit, že to vše skutečně prožívá, že je to skutečný duchovní svět ... a netuší, že ve svém vnímání ještě nepřekročil hranice hrubohmotnosti ...

...Ako podľa Vás je potom možné rozlíšiť skutočné Svetlé prežívanie mimo hrubohmotnosti ? Je možné prúdy Svetla sfalšovať na temnotu ?


Hore
 Profil  
 
 Predmet príspevku: Re: Astrálne putovanie
PoslaťNapísal: Pia, 04. Okt 2013, 20:02 
Offline

Registrovaný: Štv, 27. Jún 2013, 21:32
Príspevky: 69
vricman píše:

...Ako podľa Vás je potom možné rozlíšiť skutočné Svetlé prežívanie mimo hrubohmotnosti ? Je možné prúdy Svetla sfalšovať na temnotu ?[/quote]

Ne. Světlo se nedá sfalšovat za temnotu. Je to přesně opačně. Temnota se vydává za Světlé nitky.


Hore
 Profil  
 
 Predmet príspevku: Re: Astrálne putovanie
PoslaťNapísal: Pia, 04. Okt 2013, 20:03 
Offline
Moderátor
Obrázok užívateľa

Registrovaný: Str, 23. Apr 2008, 18:20
Príspevky: 604
vricman píše:
Ako podľa Vás je potom možné rozlíšiť skutočné Svetlé prežívanie mimo hrubohmotnosti ? Je možné prúdy Svetla sfalšovať na temnotu ?
Člověk má zcela přirozenou schopnost prožívat věci mimo hmotné úrovně, a sice ve svém duchu. Mnohým samozvaným "vyvoleným" to však nestačí, protože se tím nemohou nijak blýsknout v očích lidí a začnou si o sobě mnohé domýšlet ...

V dnešní době, kdy temnoty proto, že cítí svůj brzký zánik, strhávají s sebou všechny u kterých naleznou i nepatrnou možnost se zachytit, velice jednoduše a bez boje využijí právě ty jedince, kteří se nepokrytě přeceňují a doslova roztrubují do světa řeči o svých kvalitách a údajných schopnostech.

K tomu aby člověk mohl skutečně vnitřně a "bezpečně" prožívat spojení se světlými výšinami, není potřeba nějakého pozemského vůdce, ale jen čisté a pokorné srdce. Pokud si pro sebe člověk nebude nic žádat, dostane se mu v tomto směru vše ... stačí k tomu jen čistá touha po Světle ...

Proudy Světla mohou temnoty sice předstírat, ale chytí se na ně jen ti, kteří nejsou čistého srdce a zejména ti, kteří usilují o pozemskou moc a pozemský vliv, protože polem působení temnot je jen hmota, tedy i pozemské.


Hore
 Profil  
 
 Predmet príspevku: Re: Astrálne putovanie
PoslaťNapísal: Pia, 04. Okt 2013, 20:11 
Offline

Registrovaný: Štv, 27. Jún 2013, 21:32
Príspevky: 69
plamen píše:

V dnešní době, kdy temnoty proto, že cítí svůj brzký zánik, strhávají s sebou všechny u kterých naleznou i nepatrnou možnost se zachytit, velice jednoduše a bez boje využijí právě ty jedince, kteří se nepokrytě přeceňují a doslova roztrubují do světa řeči o svých kvalitách a údajných schopnostech.

K tomu aby člověk mohl skutečně vnitřně a "bezpečně" prožívat spojení se světlými výšinami, není potřeba nějakého pozemského vůdce, ale jen čisté a pokorné srdce. Pokud si pro sebe člověk nebude nic žádat, dostane se mu v tomto směru vše ... stačí k tomu jen čistá touha po Světle ...

Proudy Světla mohou temnoty sice předstírat, ale chytí se na ně jen ti, kteří nejsou čistého srdce a zejména ti, kteří usilují o pozemskou moc a pozemský vliv, protože polem působení temnot je jen hmota, tedy i pozemské.


A to je také důvod, proč se to v dnešním světě samozvanými povolanými jen hemží. Jen tímto a žádným jiným způsobem se tak neděje.


Hore
 Profil  
 
Zobraziť príspevky z predchádzajúceho:  Zoradiť podľa  
Vytvoriť novú tému Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 64 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Ďalší

Všetky časy sú v GMT + 1 hodina [ letný čas ]


Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 2 hostia


Nemôžete zakladať nové témy v tomto fóre
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre
Nemôžete upravovať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete mazať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete zasielať súbory v tomto fóre

Hľadať:
Skočiť na:  
cron
Powered by phpBB © Group, Style.